Powrót do listy

Samuel Gołyński


Gołyński

Samuel

Roman

00.00.1912

Kijów

Murmańsk

Polak

wodołaz

Areszt

20.06.1938

Wyrok

14.10.1938

trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

art. 58-6-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.10.1938

Rehabilitacja

24.06.1958

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego