Powrót do listy

Mikołaj Gopanienok


Gopanienok

Mikołaj

Antoni

00.00.1891

wileńska

Litwa

Murmańsk

Polak

dispetczer

Murmańsk

Areszt

28.11.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Leningrad

Rehabilitacja

14.11.1957

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego