Powrót do listy

Oleś Górecki


Górecki

Oleś

Jan

00.00.1908

Janowka

potijewski

kijowska

Kirowsk

murmańska

Polak

zwrotnicowy

Kirowsk

Areszt

18.11.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Leningrad

Rehabilitacja

13.04.1961

Sąd Najwyższy ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego