Powrót do listy

Antoni Gotowski


Gotowski

Antoni

Florian

00.00.1913

Łutczino

lepelski

Garonkowiczi

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

23.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Kolegium Specjalne

art. 64, 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz obcego państwa

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

00.08.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego