Powrót do listy

Jan Grabowski


Grabowski

Jan

Gierasim

00.00.1872

Selco-Orechowskoje

wietryński

połocka

Jelwirowo

wietryński

witebska

Polak

analfabeta

pastuch

Areszt

24.08.1937

Wyrok

02.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.11.1937

Połock

Rehabilitacja

19.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego