Powrót do listy

Stefan Grabowski


Grabowski

Stefan

Józef

00.00.1899

Berdyczów

kijowska

Ziłowo

czernyszewski

czytyjska

Polak

tokarz

Areszt

01.12.1937

Wyrok

02.01.1938

Kolegium Specjalne NKWD ZSRR

art. 58-9 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.01.1938

Rehabilitacja

02.11.1989

Prokuratura Obwodu Czytyjskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego