Powrót do listy

Józef Grelus


Grelus

Józef

Bartan

00.00.1902

M. Bubnowki

satanowski

winnicka

Dmitłag

chimkiński

Polak

małopiśmienny

bezpartyjny

Areszt

06.01.1938

Wyrok

19.02.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

propaganda kontrrewolucyjna wśród więźniów

Śmierć

21.02.1938

Butowo

Rehabilitacja

00.06.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski