Powrót do listy

Martyn Grzybowski


Grzybowski

Martyn

Franciszek

00.00.1897

Kropiwnaja

włodzimierski

wołyńska

Szamanka

irkucki

irkucka

Polak

robotnik

Szamanka

bezpartyjny

Areszt

05.03.1938

Wyrok

24.06.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-1 "a", 58-2, 58-9, 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

21.10.1938

Irkuck

Rehabilitacja

20.11.1956

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4778