Powrót do listy

Adolf Gryń


Gryń

Adolf

Tomasz

00.00.1884

Nowosełki

Białoruś

Nowosiełki

behomelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

16.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 71, 76 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski, szkodnictwo,działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

22.08.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego