Powrót do listy

Bazyli Gryckiewicz


Gryckiewicz

Bazyli

Jan

00.00.1909

Stai

bieszenkowski

Ułła

ułlski

witebska

Polak

podstawowe

technik lotnictwa

Areszt

13.06.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz wywiadu japońskiego i polskiego

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

11.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego