Powrót do listy

Dymitr Artiemow-Stankowski-Sergiejuk


Artiemow-Stankowski-Sergiejuk

Dymitr

Eustachy

00.00.1885

grodzieńska

Michajłowka

ust-kałmański

Rosjanin (Polak)

członek kołchozu

kołchoz im. SNK

Areszt

28.07.1937

Wyrok

07.09.1937

trójka przy UNKWD Kraju Zachodniosyberyjskiego

art. 58-10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.09.1937

Rehabilitacja

03.10.1959

Sąd Kraju Ałtajskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego