Powrót do listy

Jan Grudziński


Grudziński

Jan

Leontyn

00.00.1913

wileńska

Charkowo

pawłowski

Polak

członek kołchozu

Areszt

27.07.1937

Wyrok

07.08.1937

trójka przy UNKWD Kraju Zachodniosyberyjskiego

art. 58-10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.08.1937

Rehabilitacja

24.05.1989

prokuratura Kraju Ałtajskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego