Powrót do listy

Jan Gudwiłowicz


Gudwiłowicz

Jan

Wincenty

00.00.1903

Kamień

greski

Kamień

gresski

mińska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

23.02.1938

Wyrok

20.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Mińsk

Rehabilitacja

21.02.1964

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\18406-s