Powrót do listy

Emilia Guszcza


Guszcza

Emilia

Stefan

00.00.1898

Łucznoje

mińska

Taboga

czaiński

tomska

Polka

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

03.07.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

07.04.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego