Powrót do listy

Jan Daszkiewicz


Daszkiewicz

Jan

Antoni

00.00.1893

OzercoStaroselskoj woł.

miński

Skirmantowo

dzierżyński

mińska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

28.08.1937

Śmierć

23.10.1937

Rehabilitacja

14.11.1967

Wydział Śledczy KGB przy Radzie Ministrów BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\19843-s