Powrót do listy

Stanisław Daszkiewicz


Daszkiewicz

Stanisław

Gabriel

00.00.1890

Nadieżdino

sirociński

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

robotnik

Areszt

01.11.1937

Wyrok

13.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 71, art. 72, 76 - członek organizacji kontrrewolucyjnej, działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

06.12.1937

Witebsk

Rehabilitacja

16.03.1959

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8245-P