Powrót do listy

Timofiej Daszkiewicz-Staszkiewicz


Daszkiewicz-Staszkiewicz

Timofiej

Antoni

00.00.1893

Starica

słucki

mińska

Niżnie-Gogolewka

tajszecki

irkucka

Polak

bezpartyjny

Areszt

07.09.1937

Wyrok

14.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

25.11.1937

Irkuck

Rehabilitacja

20.06.1989

Prokuratura Obwodu Irkuckiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\15518