Powrót do listy

Józef Debopre


Debopre

Józef

Piotr

00.00.1894

Chaniakowo

annopolski

winnicka

Szadrino

czeremchowski

irkucka

Polak

stajenny

Czeremchowo

bezpartyjny

Areszt

26.05.1938

Wyrok

15.11.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

20.11.1938

Irkuck

Rehabilitacja

07.04.1989

Prokuratura Obwodu Irkuckiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\13352