Powrót do listy

Aleksy Askoldowicz


Askoldowicz

Aleksy

Adam

00.00.1903

Wielkie Łuki

mińska

Parabiel

tomska

Polak

podstawowe

szewc

artel "Metallist"

bezpartyjny

Areszt

24.06.1938

Wyrok

04.10.1937

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1937

Rehabilitacja

00.11.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego