Powrót do listy

Aleksander Deriuk


Deriuk

Aleksander

Józef

00.00.1885

Polska

Nowo-Szelechowo

tajszecki

irkucka

Polak

bezpartyjny

Areszt

29.07.1937

Wyrok

20.10.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

21.10.1937

Irkuck

Rehabilitacja

05.09.1959

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\10252