Powrót do listy

Bazyli Astramowicz


Astramowicz

Bazyli

Franciszek

00.00.1880

Nowosady

wileńska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

szwajcar

Dom Armii Czerwonej

Areszt

23.11.1937

Wyrok

28.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.02.1938

Rehabilitacja

26.03.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7572-P