Powrót do listy

Marek Dziubek


Dziubek

Marek

Franciszek

00.00.1902

Kielce

kielecka

Moskwa

Polak

niższe

kontroler

członek WKP(b)

Areszt

08.02.1937

Wyrok

22.08.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

antyslowiecka organizacja kontrrewolucyjna

Śmierć

22.08.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

06.12.1963

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie