Powrót do listy

Wincenty Dłużniewski


Dłużniewski

Wincenty

Wincenty

00.00.1912

Nowosełki

behomelski

Białoruś

Nowosiełki

behomelski

witebska

Polak

podstawowe

brygadzista

Areszt

15.12.1937

Wyrok

20.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - działalność szpiegowska

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

00.08.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego