Powrót do listy

Franciszek Domoracki


Domoracki

Franciszek

Kasper

00.00.1905

Leningrad

Sieliszcze

czudowski

nowgorodzka

Polak

naczelnik klubu

członek WKP(b) od 1926 do 1937

Areszt

27.11.1937

Wyrok

10.01.1938

art. 58-6-9-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowgorodzkiego