Powrót do listy

Bazyli Doroszkiewicz


Doroszkiewicz

Bazyli

Jefim

00.00.1901

Ziniaki

wileńska

Kołpaszewo

tomska

Polak

podstawowe

księgowy

bezpartyjny

Areszt

04.07.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

00.11.1956

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego