Powrót do listy

Watja Babiński


Babiński

Watja

Franciszek

00.00.1898

Tarankowicze

lachowicki

Tarankowiczi

lepelski

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Kołchoz "Łutczina"

Areszt

22.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 71 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

14.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego