Powrót do listy

Piotr Dubowski


Dubowski

Piotr

Piotr

00.00.1899

Wielikij Bor

rossoński

Ryli

rossoński

witebska

Polak

podstawowe

przewodniczący

Areszt

19.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

10.12.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8741-P