Powrót do listy

Antoni Babicki


Babicki

Antoni

Wincenty

00.00.1896

Szilino

borysowski

mińska

Polak

kołchoźnik

Areszt

04.10.1937

Wyrok

11.10.1937

trójka

art. 72, 76 kk BSRR - współpraca z białymi Polakami, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

23.10.1937

Rehabilitacja

22.05.1959

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\14038-s