Powrót do listy

Adam Dulko


Dulko

Adam

Bazyli

00.00.1896

Krugłowicze

piński

Polska

pskowski

leningradzka

Polak

odlewnik

bezpartyjny

Areszt

16.08.1937

Wyrok

31.08.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć

15.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938