Powrót do listy

Józef Duszewski


Duszewski

Józef

Józef

00.00.1897

mińska

Bobrowka

barnaulski

Polak

robotnik

Areszt

29.08.1937

Wyrok

25.11.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

03.12.1937

Barnauł

Rehabilitacja

11.12.1959

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego