Powrót do listy

Piotr Duszewski


Duszewski

Piotr

Józef

00.00.1891

Ostrowo

dzierżyński

mińska

Niegorełoje

dzierżyński

mińska

Polak

podstawowe

robotnik

Niegoriełoje

Areszt

23.08.1937

Wyrok

20.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

03.12.1937

Rehabilitacja

18.06.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\14338-s