Powrót do listy

Wiktor Aborski


Aborski

Wiktor

Grzegorz

00.00.1875

Lublin

Dzierżyńsk

dzierżyński

mińska

Polak

podstawowe

zdun

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

25.03.1937

Wyrok

14.10.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

26.10.1937

Mińsk

Rehabilitacja

20.01.1967

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\19651-s