Powrót do listy

Jadwiga Jewstafiewa


Jewstafiewa

Jadwiga

Franciszek

00.00.1890

Postawy

wileńska

Bolec

gorodocki

witebska

Polka

podstawowe

kołchoźnica

Areszt

17.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 70, 71, 76 - działalność w POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego