Powrót do listy

August Jermołowicz


Jermołowicz

August

Karol

00.00.1898

Jerszowka

krupski

Surnowka

tołoczyński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

20.07.1938

Wyrok

30.09.1938

trójka

agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

09.05.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7724-P