Powrót do listy

Hipolit Żdanowicz


Żdanowicz

Hipolit

Hipolit

00.00.1911

Anatoliewka

kliczewski

mohylewska

Anatoliewka

kliczewski

mohylewska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

05.12.1937

Wyrok

05.01.1938

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

13.06.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\7169-SN