Powrót do listy

Grzegorz Żelichowski


Żelichowski

Grzegorz

Bazyli

00.00.1883

Ostropol

nowogródzko-wołyński

wołyńska

Majkowo

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

15.01.1938

Wyrok

10.02.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

01.04.1938

Rehabilitacja

00.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego