Powrót do listy

Apolinary Żełnierowski


Żełnierowski

Apolinary

Antoni

00.00.1894

Świetilino

lioźnieński

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

robotnik

Areszt

01.11.1937

Wyrok

13.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 71, 76, art. 72 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

06.12.1937

Witebsk

Rehabilitacja

16.03.1959

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8245-P