Powrót do listy

Józef Żygar


Żygar

Józef

Grzegorz

00.00.1897

Polska

Smirnowo

krajuszkiński

Polak

członek kołchozu

Areszt

18.12.1937

Wyrok

11.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.02.1938

Barnauł

Rehabilitacja

06.10.1959

Sąd Kraju Ałtajskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego