Powrót do listy

Jan Żydowicz


Żydowicz

Jan

Klemens

00.00.1895

Budiłowo

mińska

Budiłowo

miński

mińska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

07.10.1937

Wyrok

20.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

65, 68, art. 72 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.11.1937

Mińsk

Rehabilitacja

14.01.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\15199-s