Powrót do listy

Apolinary Żyźniewski


Żyźniewski

Apolinary

Antoni

00.00.1890

Łutczino

lepelski

Kaszino

chłopienicki

mińska

Polak

niepełne podstawowe

Areszt

25.07.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 64, 68, 71 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.10.1938

Rehabilitacja

11.09.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego