Powrót do listy

Piotr Żmurowski


Żmurowski

Piotr

Dymitr

00.00.1900

Borisowka

Białoruś

Krasnodar

Polak

Student

Areszt

14.08.1937

Śmierć

22.01.1938

Rehabilitacja

23.09.1957

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego