Powrót do listy

Zofia Żołnierowska


Żołnierowska

Zofia

Antoni

00.00.1905

Ukraiszcze

lioźnieński

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polka

podstawowe

kontroler

Areszt

15.11.1937

Wyrok

20.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 69, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

07.12.1937

Witebsk

Rehabilitacja

25.02.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\4062-P