Powrót do listy

Marion Zabłocki


Zabłocki

Marion

Wiktor

00.00.1903

Bystrik

berdyczowski

żytomierska

Szamanka

irkucka

Polak

rachmistrz

bezpartyjny

Areszt

28.01.1938

Wyrok

22.02.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-1 "a", 58-2, 58-8, 58-9, 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

25.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

14.12.1956

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4341