Powrót do listy

Bolesław Zawistowicz


Zawistowicz

Bolesław

Jan

Basłowcy

słucki

mińska

Basłowcy

słucki

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

11.03.1938

Wyrok

22.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - polski szpieg

6 lat ITŁ, 3 lata pozbawienia praw

Śmierć

30.10.1938

Rehabilitacja

29.03.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\17020-s