Powrót do listy

Antoni Zagorski


Zagorski

Antoni

Kazimierz

00.00.1892

wileńska

Szedki

tołoczyński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

00.03.1938

Wyrok

21.09.1937

trójka

art. 64, 69, 71, art. 72 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Witebsk

Rehabilitacja

28.12.1959

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8736-P