Powrót do listy

Włodzimierz Zakrzewski


Zakrzewski

Włodzimierz

Antoni

00.00.1915

Uszaczi

witebska

Leonowszczina

uszacki

witebska

Polak

podstawowe

robotnik

Areszt

17.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

15.02.1977

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13995-p