Powrót do listy

Grzegorz Bakinowski


Bakinowski

Grzegorz

Józef

00.00.1883

Dzierżyńsk

mińska

Dzierżyńsk

mińska

Polak

szewc

artel "Krasnyj pogranicznik"

Areszt

00.00.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

22.05.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\11786-s