Powrót do listy

Jan Zalewski


Zalewski

Jan

Piotr

00.00.1894

Polska

Wygoda

oswiejski

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

31.07.1938

Wyrok

03.11.1938

trójka

art. 64, 68, 69, art. 72, 76 - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.11.1938

Rehabilitacja

29.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego