Powrót do listy

Józef Zarakowski


Zarakowski

Józef

Arkady

00.00.1895

Starinka

wierchniedwiński

Urieczje

drysieński

witebska

Polak

leśnik

Areszt

28.10.1937

Wyrok

09.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.11.1937

Połock

Rehabilitacja

29.09.1964

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12987-P