Powrót do listy

Teodor Zwonok


Zwonok

Teodor

Kazimierz

00.00.1898

Łapuszko

siebieski

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

kowal

Areszt

01.11.1937

Wyrok

13.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 71, art. 72, 76 - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

06.12.1937

Rehabilitacja

01.11.1957

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6900-P